P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

október, 2020 - polovnicipb.sk

    Aktuálne ste tu!
  • Úvod
  • okt
26. októbra 2020 Comments Off

Na základe uznesenia IX. snemu SPK č. 04/2020 zo dňa 27.6.2020 a následného online rokovania  petičného výboru dňa 14.10.2020 z poverenia predsedu petičného výboru Dr. h. c. Prof. MUDr.  Jána Brezu, DrSc., MPH,