P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Spustenie petičnej akcie - polovnicipb.sk

Spustenie petičnej akcie

26. októbra 2020 office@kanet.sk Comments Off

Na základe uznesenia IX. snemu SPK č. 04/2020 zo dňa 27.6.2020 a následného online rokovania 
petičného výboru dňa 14.10.2020 z poverenia predsedu petičného výboru Dr. h. c. Prof. MUDr. 
Jána Brezu, DrSc., MPH, MHA, Vám zasielame znenie petície s názvom: 

Poľovníctvo má zmysel – za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku. 

K petícii sme pristúpili z dôvodu organizovaného útoku na poľovníctvo, poľovníkov a ich 
rodiny, aby sme obhájili 100 rokov osvedčený princíp aktívnej a zodpovednej ochrany prírody. 
Musíme spoločnými silami zabrániť snahám o oslabenie poslania moderného poľovníctva ako 
služby pre občanov, štát a manažment krajiny. Musíme zastaviť snahy úzkej skupiny samozvaných 
osôb, ktorí sa prostredníctvom niektorých poslancov Národnej rady SR či predstaviteľov 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, snažia o likvidáciu organizovaného 
poľovníctva na Slovensku. Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí rovnako, ako v roku 2003, 
kedy sa pod petíciu podpísalo viac ako 354 tisíc občanov, spoločne vyhrať tento boj o zachovanie 
100 ročnej tradície. Prosíme Vás, aby sme spoločne vyvinuli čo najväčšie úsilie k vyzbieraniu čo 
najväčšieho počtu podpisov a dokázali tak odporcom, že poľovníctvo má zmysel. 

Petícia môžete podpisovať aj elektronicky na stránke www.polovnictvomazmysel.sk 

Bližšie info a petičný hárok nájdete v sekcíí dokumenty na stiahnutie