P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

PREDSTAVENSTVO

RGO SPZ

predseda Ing. Jozef Smatana
osvetová komisia Ing. Miroslav Pizúr
tajomník Ing. Margita Peťovská
poľovnícka komisia Ing. Dušan Chudovský
strelecká komisia Ing. Ján Kuric
kynologická komisia Pavol Mikloš
ekonomická komisia Pavol Hrbáček
Predseda dozornej rady Ing. Peter Ščotka
Člen dozornej rady Jozef Vačko

PREDSTAVENSTVO

OPK

predsedaMgr.Roman Chily
tajomník OPKPaedDr. Mário Jánošík
predseda dozornej radyIng. Jozef Smatana
podpredsedaMgr. Jozef Zatlukal
podpredsedaIng. Roman Fajth
poľov. komisiaIng. Dušan Chudovský
kynologická komisiaPavol Fedor
ekonomická komisialng. DanieI Mišún
strelecká komisiaMgr. Mičiak Michal
osvetová komisiaIng. Renata Kľučková
životné prostredieMgr. Martin Hucan
legislatívna komisiaIng. Jaroslav Beňadik
disciplinárna komisiaViktor Kvaššay