P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Vyznamenaný členovia - polovnicipb.sk

Vyznamenaný členovia

6. decembra 2022 office@kanet.sk Comments Off

Predseda RgO SPZ Ing. Smatana Jozef a predseda OPK so sídlom v Považskej Bystrici  Ing. Anton Novosad privítali vyznamenaných členov SPZ  ktorí si dňa 23.11.2022  prevzali na Rade Rgo SPZ a konferenci OPK celoslovenské vyznamenania. Predsedovia zdôraznili, že radi využívajú túto príležitosť na to, aby všetkým vyznamenaným členom  prejavili úctu a vďaku za plodný život a tvorivú prácu v Slovenskom poľovníckom zväze.