P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Vyznamenaný členovia - polovnicipb.sk

Vyznamenaný členovia

Predseda RgO SPZ Ing. Smatana Jozef a predseda OPK so sídlom v Považskej Bystrici  Ing. Anton Novosad privítali vyznamenaných členov SPZ  ktorí si dňa 23.11.2022  prevzali na Rade Rgo SPZ a konferenci OPK celoslovenské vyznamenania. Predsedovia zdôraznili, že radi využívajú túto príležitosť na to, aby všetkým vyznamenaným členom  prejavili úctu a vďaku za plodný život a tvorivú prácu v Slovenskom poľovníckom zväze. 

One Comment

    25. novembra 2022

    Ahoj, toto je komentár.
    Pre správu, úpravu alebo mazanie komentárov si pozrite sekciu Komentáre na nástenke.
    Profilové obrázky komentujúcich sprostredkúva služba Gravatar.

Comments are closed.