P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Víťazstvo na 47. ročníku KMPPP obhájila opäť Považská Bystrica

28. júna 2023 office@kanet.sk Comments Off

V dňoch 23-24.6.2023 sa v krásnom prostredí obce Čertov, Lazy pod Makytou uskutočnil už 47. ročník celoštátnej súťaže Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva.
Hlavným organizátorom bol Slovenský poľovnícky zväz – ústredie Bratislava a Slovenská poľovnícka komora a poverenou organizačnou zložkou bola RgO SPZ Stredné Považie v Považskej Bystrici spolu s OPK  Považská Bystrica. Úlohy riaditeľa súťaže sa ujal predseda RgO SPZ Ing. Jozef Smatana a hlavným rozhodcom bol Ing. Miroslav Pizúr. V piatok sa uskutočnila porada vedúcich krúžkov, ktorú viedla kancelária SPZ spolu s organizátormi. Z diskusie vyplynuli úlohy do budúcna, ktoré je nutné riešiť a to najmä:

 • množstvo a druhy poľovných psov, ktoré
  je príliš obšírne a v našich podmienkach nie sú viac-menej tieto plemená
  ani známe ani na poľovné účely nie sú využívané;
 • je nutné pripraviť a popísať časti zbraní v disciplíne názvoslovie
  zbraní, nakoľko nie je v materiály na stiahnutie presne popísaná ani
  jedna zbraň;
 • určiť si rozmedzie šírky nášlapovej plochy na chodúľoch;
 • do budúcna riešiť presné pomenovanie živočíchov (vyhnúť sa hôrny, lesný, veľký, perlavá…)
 • zo súťaže neskôr vyplynulo aj to, aby sa nepoužívalo „presné“
  pomenovanie, ale správne pomenovanie napr. pri poľovníckych
  zariadeniach.

Sobotnú súťaž otvoril a účastníkov privítal v mene prezídia SPZ,  prezident Ing. Tibor Lebocký, PhD., ktorí poďakoval nie len organizátorom, ale najmä vedúcim krúžkov za ich odhodlanie, čas a starostlivosť o svojich zverencov a taktiež za účasť na tomto podujatí.

Na celoštátnom kole KMPPP súťažilo 11 družstiev z okresov Bardejov, Spišská Nová Ves, Rimavská Sobota, Nitra, Šaľa, Malacky, Senica, Považská Bystrica, Lučenec, Ružomberok a Dolný Kubín, ktoré reprezentovalo 33 detí v dvoch kategóriách.

Kategória družstvá:

1. miestoRgO SPZ Stredné PovažieHaradzinová L., Mikasová K., Kuklis R.413,0 b
2. miestoKMPPP BardejovHanko F., Hanko A., Hanko S.411,2 b
3. miestoRgO SPZ NovohraduDrugda A., Jamnická E., Šulek P.384,3 b


Jednotlivci – kategória A:

1. miestoMészáros T.PZ Drules (OkO SPZ Šaľa)129,8 b
2. miestoDrugda A.RgO SPZ Novohradu129,6 b
3. miestoJamnická E.RgO SPZ Novohradu126,7 b


Jednotlivci – kategória B:

1. miestoKuklis R.RgO SPZ Stredné Považie139,2 b
2. miestoHaradzinová L.RgO SPZ Stredné Považie138,6 b
3. miestoHanko F.KMPPP Bardejov138,2 b

Na záver vyslovujeme veľké poďakovanie
kancelárii RgO SPZ Stredné Považie a OPK Považská Bystrica Gitke Peťovskej, Petrovi Pecíkovi, Miroslavovi Pizúrovi a predsedovi Jozefovi Smatanovi za bezproblémové a ukážkové zvládnutie podujatia, rovnako rozhodcom za odborné a priateľské posudzovanie súťažiacich. Taktiež všetkým sponzorom, ktorí podporili toto celoštátne podujatie, no v neposlednom rade deťom a vedúcim krúžkov za zodpovedný prístup k súťaži.

Tešíme sa na stretnutie pri ďalšom ročníku celoštátnej súťaže KMPPP!

Výsledkové listiny nájdete v dokumentoch na stiahnutie.

Prípadne tu sú priame odkazy na Výsledky 47.KMPPP družstvá 2023.pdf , Výsledky 47.KMPPP jednotlivci kategoria B 2023.pdf , Výsledky 47.KMPPP kategoria A 2023.pdf

Autor: M. Husitnová
Foto: L. Annušová, M. Hustinová

Odkaz na fotogalériu. Pozrite si video z udalosti.