P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Verejný pretek v poľovníckom štvorboji M 800 2024

30. mája 2024 office@kanet.sk Comments Off

Vážení priatelia strelectva ,

Obvodná poľovnícka komora so sídlom v Považskej Bystrici Vás srdečne pozýva na Verejný pretek v poľovníckom štvorboji M 800, dňa 16.06.2024 / nedeľa / na strelnici v Domaniži – viď. propozície.

Všeobecné ustanovenia:
Pretek sa uskutoční podľa platného streleckého poriadku.
Organizátor preteku si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v organizácii preteku po dohode s hlavným rozhodcom.
Občerstvenie bude zabezpečené priamo na strelnici.