P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Verejný pretek v poľovníckom štvorboji M 800 2022 - polovnicipb.sk

Verejný pretek v poľovníckom štvorboji M 800 2022

12. júna 2022 office@kanet.sk Comments Off

Obvodná poľská komora Považská Bystrica
usporiada verejný pretek v poľovníckom štvorboji M 800


12.6.2022 (nedeľa), strelnica Domaniža
 
Organizačný výbor:
 
Riaditeľ preteku: Ing. Ján Kuric
Rozhodcovia: Ľubomír Bottka – hlavný rozhodca
                                    Ivan Barančík
                                    Michal Mičiak
                                   
Zdravotná služba: MUDr. Pavol Mičiak
 
Časový harmonogram : 7,30 – 8,00 hod. – prezentácia
                                         8,00 hod – otvorenie preteku   


Bližšie informácie o preteku a výsledkoch nájdete v priloženonomických dokumentoch v sekciách dokumenty na stiahnutie .