P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Verejný pretek v poľovníckom štvorboji G 200 – 2022 - polovnicipb.sk

    Aktuálne ste tu!
  • Úvod
  • PretekyVerejný pretek v poľovníckom štvorboji G 200 – 2022

Verejný pretek v poľovníckom štvorboji G 200 – 2022

29. júna 2022 office@kanet.sk Comments Off

Obvodná poľovnícka komora Považská Bystrica 

 u s p o r i a d a 

 Verejný pretek  v poľovníckom štvorboji G 200 

dňa 22.8.2022 (nedeľa), strelnica Domaniža

Organizačný výbor: 

Riaditeľ preteku: Ing. Ján Kuric 
Rozhodcovia: Ľubomír Bottka – hlavný rozhodca 
 Ivan Barančík 
 Michal Mičiak 
Radovan Kuklis
 
Zdravotná služba: MUDr. Pavol Mičiak 

Časový harmonogram: 8,00 – 8,30 hod. – prezentácia 
 8,30 hod – otvorenie preteku 
 
Vklady: Štartovná položka: 15,- Euro 

Bližšie informácie o preteku a výsledkoch nájdete v priloženonomických dokumentoch v sekciách dokumenty na stiahnutie .