P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

školenie pre získanie „Certifikátu člena obvodnej hodnotiteľskej komisie“ - polovnicipb.sk

    Aktuálne ste tu!
  • Úvod
  • Archív článkovškolenie pre získanie „Certifikátu člena obvodnej hodnotiteľskej komisie“

školenie pre získanie „Certifikátu člena obvodnej hodnotiteľskej komisie“

17. februára 2020 office@kanet.sk Comments Off
Dňa 10.februára 2020 t.j. pondelok sa uskutočnilo  školenie pre získanie   „Certifikátu člena obvodnej hodnotiteľskej komisie“v nových priestoroch  OPK a RgO SPZ Považská Bystrica – Štúrova ulica 34  Pov.Bystrica.
Za Obvodnú poľovnícku komoru Považská Bystrica všetkých prítomných srdečne privítal Ing. Novosad Anton, predseda OPK, Ing. Dušan Chudovský predseda hodnotiteľskej komise pri OPK a Ing. Margita Peťovská tajomník OPK Považská Bystrica.
 
Školenie  viedli  odborníci z Ústredia Slovenskej poľovníckej komory v Bratislave Ing. Dušan Krajniak, Mgr. Pavol Kaššák, Ing. Ivan Schlosserr a Ing. Martina Hustinová vedúca odboru poľovnítva a strelectva..na SPK Bratislava.  Semináru sa zúčastnilo 25 členov z Obvodnej poľovníckej komory Považská Bystrica,  1 člen z OPK Malacky. Záujemcovia o certifikát „Obvodnej hodnotiteľskej komisie mali v  úvode teoretickú časť prednášky k jednotlivým druhom zveri a v odpoludňajších hodinách sa pokračovalo  názornými ukážkami a meraniami  trofejí, ktoré si priniesli účastníci na seminár.
Pri prezentácii si členovia OPK  prevzali pásma na meranie trofejí a publikáciu  – hodnotenie poľovníckych trofejí európskych druhov zveri.