P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Plán činnosti OPK a RgO SPZ „STREDNÉ POVAŽIE“ 2024

6. marca 2024 office@kanet.sk Comments Off

Plán činnosti OPK a RgO SPZ „STREDNÉ POVAŽIE“ so sídlom v Považskej Bystrici na rok
2024 podľa jednotlivých činností.

KYNOLÓGIA :

Brlohárske skúšky podľa záujmu                                  2024 Hunty Fish Lednické Rovne

Farbiarske duričov                                                      11.05.2024 PZ Poľana D.Maríková

FS malých plemien                                                     08.09.2024 PZ Holíš Nimnica

Predbežné skúšky farbiarov                                         13.10.2024 PZ Poľana D.Maríková

Duričské skúšky                                                          23.24.11.2024 PZ Holíš Nimnica

Kontakt na tréningy psov :

BL-tréningy Jozef Mikuláš 0918/335348

Nahlasovať sa priebežne u Mgr. Zatlukala – 0903/476 921

Pavol Smižík, Dolná Maríková 0903/482876

Miroslav Pagáč, Prosné – 0907/794631

Lukáč Michal, Jasenica – 0910/158153

STRELECTVO : OPK

Kontrolné streľby členov SPZ                                      18.-19.05.2024 Domaniža

Regionálny pretek M400                                             26.05.2024 Domaniža

Verejný pretek M800                                                  09.06.2024 Domaniža

Verejný pretek G200                                                   25.08.2024 Domaniža

Zber trofejí                                                               

a hodnotenie Podhorie Beluša                                        1.2.3. marca 2024 Pov.Teplá kultúrny dom

Chovateľská prehliadka                                               14.04.2024 Beluša – jedáleň OÚ

ORGANIZAČNÉ : OPK

Strelecký výcvik kandidáti                                           25.05.2024

OSVETA : OPK

Poľovnícky ples                                                         19.01.2024 Kúpele Nimnica

           

KMPP – KRÚŽOK MLADÝCH PRIATEĽOV  POĽOVNÍCTVA :

Regionálne kolo KMPP                                                 01.06.2024 Poľana D.M.

Celoslovenské kolo KMPP                                            jún 2023

 

Zasadnutie predstavenstva OPK                                    štyrikrát v roku

Konferencia OPK                                                       jedenkrát v roku         

Zasadnutie predstavenstva RgO                                    štyrikrát v roku

Zasadnutie rady SPZ                                                   dvakrát  v roku

Zasadnutie DR                                                              podľa potreby

Zasadnutie DS  OPK                                                     podľa potreby

Celý plán činnosti si môžete stiahnuť ako PDF z dokumentov na stiahnutie.