P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Plán činnosti OPK a RgO SPZ „STREDNÉ POVAŽIE“ 2023

17. februára 2023 office@kanet.sk Comments Off

KYNOLÓGIA :

Deň poľovníckej kynológie                                         07.05.2023 Huntyfish L.Rovne

FS malých plemien                                                     27.08.2023 Kýčera Lysá p.M

Predbežné skúšky farbiarov                                         15.10.2023 Hradište Beluša

Duričské skúšky                                                          25.-26.11.2023 Hrebienok Záriečie

Súťaž farbiarov                                                           19.10.-22.10.2023 Htadište Beluša

 

Kontakt na tréningy psov :

Nahlasovať sa priebežne u Mgr. Zatlukala – 0903/476 921

Pavol Smižík, Dolná Maríková 0903/482876

Miroslav Pagáč, Prosné – 0907/794631

Lukáč Michal, Jasenica – 0910/158153

 

 

STRELECTVO : OPK

 

Kontrolné streľby členov SPZ                                      20.-21.5.2023 Domaniža

Regionálny pretek M400                                             28.05.2023 Domaniža

Verejný pretek M800                                                  11.06.2023 Domaniža

Verejný pretek G200                                                   20.08.2023Domaniža

                                                             

 

Zber trofejí                                                               

a hodnotenie Podhorie Beluša                                        24.25.26.2.2023 Pov.Teplá kultúrny dom

Chovateľská prehliadka                                               26.3.2023 Beluša – jedáleň OÚ

 

                                                                                  

ORGANIZAČNÉ : OPK

Strelecký výcvik kandidáti                                           26.-27.05.2023

OSVETA : OPK

Poľovnícky ples                                                         20.01.2023 Kúpele Nimnica

           

KMPP – KRÚŽOK MLADÝCH PRIATEĽOV  POĽOVNÍCTVA :

Regionálne kolo KMPP                                                 03.06.2023 Poľana D.M.

Celoslovenské kolo KMPP                                            jún 2023

 

Zasadnutie predstavenstva OPK                                    štyrikrát v roku

Konferencia OPK                                                       jedenkrát v roku         

Zasadnutie predstavenstva RgO                                    štyrikrát v roku

Zasadnutie rady SPZ                                                   dvakrát  v roku

Zasadnutie DR                                                              podľa potreby

Zasadnutie DS  OPK                                                     podľa potreby

 

 

Celý plán činnosti si môžete stiahnúť ako PDF z dokumentov na stiahnutie.