P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Plán činnosti OPK a RgO SPZ „STREDNÉ POVAŽIE“ 2022 - polovnicipb.sk

Plán činnosti OPK a RgO SPZ „STREDNÉ POVAŽIE“ 2022

18. decembra 2021 office@kanet.sk Comments Off

KYNOLÓGIA :
Deň poľovníckej kynológie                                         07.05.2022 Huntyfish L.Rovne
FS malých plemien                                                     22.08.2022 Brekov Visolaje
Predbežné skúšky farbiarov                                         16.10.2022 Stráň Domaniža
Duričské skúšky                                                          26.-27.11.2022 Hradisko-Dzienky
 
Kontakt na tréningy psov :
Nahlasovať sa priebežne u Mgr. Zatlukala – 0903/476 921
Pavol Smižík, Dolná Maríková 0903/482876
Miroslav Pagáč, Prosné – 0907/794631
Lukáč Michal, Jasenica – 0910/158153
 
 
STRELECTVO : OPK
 
Kontrolné streľby členov SPZ                                      14.-15.5.2022 Domaniža
Strelecký výcvik kandidátov                                        28.05.2022 Domaniža
Regionálny pretek M400                                             29.05.2022 Domaniža
Verejný pretek M800                                                  12.06.2022 Domaniža
Verejný pretek G200                                                   21.08.2022Domaniža
                                                             
 
Zber trofejí                                                                25.02.2022
a hodnotenie Podhorie Beluša                                       25.,26.,27.2.2022  Podhorie Beluša
Chovateľská prehliadka                                               26.marca 2022 Beluša ….
 
                                                                                  
ORGANIZAČNÉ : OPK
Otvorenie kurzu o prvý poľovnícky lístok                          13.01.2022 registracia
Teoretická časť                                                                28.01.2022-13.02..2022
 
 
OSVETA : OPK
Poľovnícky ples          z m e n a  !!!                                              25.06.2022 Kúpele Nimnica
           
KMPP – KRÚŽOK MLADÝCH PRIATEĽOV  POĽOVNÍCTVA :
Regionálne kolo KMPP                                                 21.05.2022 Poľana D.M.
Celoslovenské kolo KMPP                                            jún 2022
 
Zasadnutie predstavenstva OPK                                    štyrikrát v roku
Konferencia OPK                                                       jedenkrát v roku         
Zasadnutie predstavenstva RgO                                    štyrikrát v roku
Zasadnutie rady SPZ                                                   dvakrát  v roku
Zasadnutie DR                                                              podľa potreby
Zasadnutie DS  OPK                                                     podľa potreby
 
Celý plán činnosti si môžete stiahnúť ako PDF z dokumentov na stiahnutie.