P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Nezaradení členovia – pozvánka 2022 - polovnicipb.sk

    Aktuálne ste tu!
  • Úvod
  • AktualityNezaradení členovia – pozvánka 2022

Nezaradení členovia – pozvánka 2022

18. decembra 2021 office@kanet.sk Comments Off

Pozvánka pre neumiestnených členov RgO SPZ Považská Bystrica. 

Dňa 13.01.2022 zvoláva RgO SPZ Považská Bystrica členov z radov neumiestnených , ktorý majú záujem sa zúčastniť XII. Regionálneho snemu SPZ .

Podľa usmernenia a Stanov SPZ a v zmysle organizačného 
zabezpečenia výročného snemu a rokovacieho poriadku XII. Snemu 
SPZ sa ako delegáti zúčastňujú PZ, PO, a PS , neumiestnení členovia 
SPZ so sídlom v územnej pôsobnosti RgO SPZ Považská Bystrica a 
členovia predstavenstva RgO SPZ, predseda DR SPZ so sídlom 
v Považskej Bystrici. 

Celý dokument si môžete stiahnúť z dokumentov na stiahnutie