P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Náhradné kontrolné streľby z guľových zbraní 2023

18. apríla 2023 office@kanet.sk Comments Off

V dňoch 20. a 21. mája 2023 sa na strelnici
v Domaniži v čase od 8,00 – 12,00 hod.  uskutočnia kontrolné
streľby členov OPK umiestnených v PZ , neumiestnených členov OPK
a SPZ , ktorí vykonali kontrolné streľby naposledy v roku 2018..

viď propozície v prílohe