P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Náhradné kontrolné streľby z guľových zbraní 2022 - polovnicipb.sk

Náhradné kontrolné streľby z guľových zbraní 2022

2. mája 2022 office@kanet.sk Comments Off

V dňoch 14. a 15. mája 2022 usporiada OPK Pov.Bystrica náhradné kontrolné streľby z guľových zbaní. Zúčastnia sa ich všetci členovia PZ, ktorí neabsolvovali kontrolné streľby posledných 5 rokov  a noví členovia. Poľovníci, ktorí majú platné kontrolné streľby od r. 2018 sa môžu zúčastniť strelieb až po odstrieľaní členov, ktorí nemajú platné kontrolné streľby.  Účastníci si so sebou prinesú vlastnú guľovú (kombinovanú) zbraň, strelivo, strelecký preukaz a tlmiče hluku. Použitie malokalibrovky nie je prípustné. Účelom kontrolných strelieb je pravidelné overovanie presnosti zbraní a streleckých schopností poľovníkov. V priebehu a po ukončení strelieb bude umožnené nastreľovanie zbraní a členom bude poskytnutá odborná pomoc pri nastreľovaní zbraní. Limit pre úspešné splnenie kontrolných strelieb je 40% bodov.  Pri predlžovaní platnosti poľovného lístka sa musia predkladať i strelecké preukazy, kde sa každý člen preukáže, že v posledných piatich rokoch absolvoval kontrolné streľby.
Miesto konania strelieb:          Strelnica Domaniža
Riaditeľ strelieb:      Ing.Ján Kuric

Rozhodcovia:           Ľubomír Bottka
                              Ivan Barančík
                              Michal Mičiak
                              Radovan Kuklis
Lekárska služba:       MUDr. Pavol Mičiak

Bližšie informácie o preteku a výsledkoch nájdete v priloženonomických dokumentoch v sekciách dokumenty na stiahnutie .