P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Medikované krmivo – oznámenie - polovnicipb.sk

Medikované krmivo – oznámenie

16. januára 2020 office@kanet.sk Comments Off

Výber z činností.

KYNOLÓGIA :

Brlohárske skúšky                                                       23.05.2020 Hunty Fish Lednické Rovne
FS malých plemien                                                     20.09.2020 Brekov Visolaje
Predbežné skúšky farbiarov                                         18.10.2020 Kaňa Plevník
Duričské skúšky                                                         28.-29.11.2020 PZ Žrnová Lednica
 
Kontakt na tréningy psov :
Výcvikový deň na PF apríl/máj 2020 v Púchove p.Fedorová 0905/539783
Výcvikový deň pre SD všetkých plemien – 22.08.2020 Hunty Fish L.Rovne
Medzinárodná súťaž v brlohárení – Hunty Fish Lednické Rovne
Pavol Smižík, Dolná Maríková 0903/482876
Miroslav Pagáč, Prosné – 0907/794631
Lukáč Michal, Jasenica – 0910/158153
 
 
STRELECTVO : OPK
Kontrolné streľby členov SPZ                                      16.-17.5.2020 Domaniža
Regionálny prebor M400                                             24.05.2020 Domaniža
Strelecký výcvik kandidáti                                           30.05.2020 Domaniža
Verejný pretek M800                                                  21.06.2020 Domaniža
 
POĽOVNÍCTVO : OPK
                                                             
Chovateľská prehliadka 22.03.2020 v Beluši v  čase od 8,30 do 14, 00 hod.                                        
9.. ročník Memoriál L.Penciaka  vábenie jeleňa  na chov.prehliadke  22.03.2020
Zber trofejí a hodnotenie                                          28.-29.02.-01.03.2020
 
                                                                                  
ORGANIZAČNÉ : OPK
Otvorenie kurzu o prvý poľovnícky lístok                          18.012.2019 registracia
Teoretická časť                                                                10.01.2020
 
OSVETA : OPK
KMPP – KRÚŽOK MLADÝCH PRIATEĽOV  POĽOVNÍCTVA :
Regionálne kolo KMPP                                                 06.06.2020Poľana D.M.
Celoslovenské kolo KMPP                                            jún 2020
Regionálny ples poľovníkov 17. ročník                        17.01.2020 Kúpele Nimnica
 
Zasadnutie predstavenstva OPK                                    štyrikrát v roku
Konferencia OPK                                                       jedenkrát v roku         
Zasadnutie predstavenstva RgO                                    štyrikrát v roku
Zasadnutie rady SPZ                                                   dvakrát  v roku
Zasadnutie DR                                                              podľa potreby
Zasadnutie DS  OPK                                                     podľa potreby

 
Celý dokument si môžete stiahnuť aj v PDF verzii plánu činností zo sekcie na stiahnutie.