P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Kontrolné streľby 2024

25. marca 2024 office@kanet.sk Comments Off

Dňa 18. a 19.05.2024 sa budú konať kontrolné streľby členov OPK Považská Bystrica a Púchov na strelnici v Domaniži od 8,00 hod. do 11,00 hod. Môžu prísť i členovia OPK, ktorí neabsolvovali streľby posledných päť rokov.

Zúčastnia sa ich všetci členovia pozvaných PZ, ktorí vlastnia guľovú alebo kombinovanú zbraň s guľovou hlavňou. Účastníci si so sebou prinesú vlastnú zbraň, strelivo, strelecký preukaz a tlmiče hluku! Použitie malokalibrovky nie je prípustné. Účelom kontrolných strelieb je pravidelné overovanie presnosti zbraní a streleckých schopností poľovníkov. V priebehu a po ukončení strelieb bude umožnené nastreľovanie zbraní a členom bude poskytnutá odborná pomoc pri nastreľovaní zbraní. Náhradné kontrolné streľby je možné vykonať v nevyhnutných prípadoch po dohode s predsedom streleckej komisie OPK na náklady žiadateľa. V prípade, že niektorí členovia pozvaných PZ v posledných piatich rokoch preukázateľne absolvovali kontrolné streľby, nie sú povinní zúčastniť sa kontrolných strelieb. Kontrolných strelieb sa môžu zúčastniť aj poľovníci z iných ako pozvaných PZ, ak nemajú absolvované streľby viac ako 5 rokov.

Limit pre úspešné splnenie kontrolných strelieb je 40% bodov.

Bližšie informácie o preteku a výsledkoch nájdete v sekcií dokumenty dokumenty na stiahnutie alebo priamo  v PDF.