P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Skúšky duričov v Záriečí

29. januára 2024 office@kanet.sk Comments Off

Video zo skúšiek duričov, ktoré sa konali v dňoch 25. – 26. novembra 2023 v Záriečí.