P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

27. novembra 2021 Comments Off

Všetky informácie o poľovníctve

27. novembra 2021 Comments Off

Všetky informácie o poľovnom lístku

3. októbra 2021 Comments Off

Všetky informácie o zbrojnom preukaze

3. októbra 2021 Comments Off

Všetky informácie o kynológií