P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Vyznamenaný členovia - polovnicipb.sk

Project Information

  • Project Name : Business WordPress Template
  • Client: Nazrul Islam
  • Complete Date: 04 October, 2021
  • Skill: Photoshop/Web-developer

Vyznamenaný členovia

Vyznamenaný členovia

Predseda RgO SPZ Ing. Smatana Jozef a predseda OPK so sídlom v Považskej Bystrici  Ing. Anton Novosad privítali vyznamenaných členov SPZ  ktorí si dňa 23.11.2022  prevzali na Rade Rgo SPZ a konferenci OPK celoslovenské vyznamenania.