P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Deň zeme - polovnicipb.sk

Deň zeme

5. novembra 2022 office@kanet.sk Comments Off

Do zberu sa zapojilo v revíri aj 57dobrovoľníkov
 z priľahlých obcí.

Medzi nimi boli aj deti , ktoré sú našou budúcnosťou a spoločne s 
s nimi sme prispeli k čistejšiemu životnému prostrediu v našej prírode.
Súčasťou vydarenej akcie bolo aj vyhodnotenie pre najaktívnejších zberačov
a posedenie pri guláši. Vyzbieralo sa vyše 2500 kg.odpadkov.Všetci sa týmto
zaslúžili o čistejšiu prírodu pre budúce generácie.