P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Deň poľovníckej kynológie 7.5.2023

28. júla 2023 office@kanet.sk Comments Off

Napísali o nás ku dňu poľovníckej kynológie