P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Čistý revír = čistá príroda - polovnicipb.sk

Čistý revír = čistá príroda

3. marca 2020 office@kanet.sk Comments Off

Vážené kolegyne a kolegovia,
tak ako v minulom roku, tak aj tentokrát vyhlasuje Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s TV reláciou Halali, akciu Čistý revír = čistá príroda, ako pokračovanie úspešného I. ročníka konaného v roku 2019. Keďže projekt mal mimoriadny úspech a bol medializovaný vo všetkých médiách, tento rok sme sa rozhodli podporiť užívateľov, ktorí organizujú podobnú akciu, finančne, preplatením nákladov vo výške 50,-€ z centrálneho Fondu rozvoja a zveľaďovania poľovníctva.
V prílohe Vám zasielam štatút a vzor žiadosti, ktorú je potrebné vyplniť a poslať po zorganizovaní akcie. Žiadosti bude na záver posudzovať a schvaľovať Prezídium SPK.
Žiadame Vás týmto o pomoc zdieľaním tejto akcie na svojich webových a facebook-ových stránkach (aj prezdieľaním akcie z našej centrálnej SPK FB stránky alebo web stránky) a samozrejme o informovaní Vašich užívateľov poľovných revírov, že sme túto výzvu vyhlásili.
V minulom roku bolo do výzvy prihlásených 42 užívateľov, ktorí spoločne vyzbierali viac ako 250 ton odpadu. Veríme, že sa tento rok do projektu zapoja viacerí užívatelia poľovných revírov a prispejú tak k zlepšovaniu dobrého mena poľovníctva a poľovníkov na Slovensku pod jednotným názvom Čistý revír = čistá príroda.

Dokumenty k tejto akcíí nájdete v dokumentoch na stiahnutie  Žiadosť a Status

Všetky informácie nájdu poľovníci aj na webe:
https://polovnickakomora.sk/sk/1880-vyzva-ii-rocnik-cisty-revir-cista-priroda-2020.html