P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

100. rokov ORGANIZOVANÉHO POĽOVNÍCTVA NA SLOVENSKU (1920 – 2020) - polovnicipb.sk

    Aktuálne ste tu!
  • Úvod
  • Aktuality100. rokov ORGANIZOVANÉHO POĽOVNÍCTVA NA SLOVENSKU (1920 – 2020)

100. rokov ORGANIZOVANÉHO POĽOVNÍCTVA NA SLOVENSKU (1920 – 2020)

5. júna 2020 office@kanet.sk Comments Off

Symbolom stého výročia sa stal „vták roka 2020“ Jarabica poľná.
Cieľom členov SPK je zachrániť a chrániť poľnohospodársku krajinu, v ktorej sa bude dobre cítiť ako jarabica, tak sokol, včela, ale aj človek.
Aj vďaka poľovníkom a organizovanému poľovníctvu máme na Slovensku najvyššiu druhovú pestrosť živočíchov spomedzi všetkých krajín Európy. Storočný odkaz zakladateľa organizovaného poľovníctva generála zdravotníctva MUDr. Jana Červíčka (Lovecký ochranný spolok) je ten, aby poľovníci boli jednotní a súdržní. Túto jednotu zastrešuje a dobré meno poľovníctva háji dnes SPK, ktorá združuje všetkých poľovníkov na Slovensku.
Pozrite si plagát.