► Úvod

Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia Stredné Považie, sídlo ul. Podhlinie 1159/15, 017 01 Považská Bystrica, IČO 00418781 je podľa § 32 ods. 1, 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) prostredníctvom Slovenského poľovníckeho zväzu poľovníckou organizáciou podľa § 32 zákona.
 

Posledný článok

11. januára

Chovateľská prehliadka ulovenej trofejovej zveri v roku 2019

Obvodná poľovnícka komora a Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Považskej Bystrici vás pozývajú na chovateľskú prehliadku trofejí poľovnej zveri

Article Náhradné kontrolné streľby z guľových zbraní
3. mája

Náhradné kontrolné streľby z guľových zbraní

Dávame do pozornosti všetkým členom OPK Považská Bystrica a Púchov, ktorí vlastnia dlhú guľovú zbraň a posledné kontrolné streľby absolvovali v roku 2014.

Article Chovateľská prehliadka ulovenej trofejovej zveri v roku 2018
20. februára

Chovateľská prehliadka ulovenej trofejovej zveri v roku 2018

Obvodná poľovnícka komora a Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Považskej Bystrici vás pozývajú na chovateľskú prehliadku trofejí poľovnej zveri

Article Odovzdanie medaile „za vernosť SPZ „ – členovia v SPZ 50 rokov a viac
16. februára

Odovzdanie medaile „za vernosť SPZ „ – členovia v SPZ 50 rokov a viac

Predseda RgO SPZ MUDr. Mičiak a predseda OPK p. Ščotka odovzdali členom SPZ 50 a viac rokov medailu „za vernosť“ s príhovorom