► Úvod

Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia Stredné Považie, sídlo ul. Podhlinie 1159/15, 017 01 Považská Bystrica, IČO 00418781 je podľa § 32 ods. 1, 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) prostredníctvom Slovenského poľovníckeho zväzu poľovníckou organizáciou podľa § 32 zákona.
 

Posledný článok

15. februára

Plán činnosti OPK a RgO SPZ „STREDNÉ POVAŽIE“

Plán činnosti OPK a RgO SPZ „STREDNÉ POVAŽIE“ so sídlom v Považskej Bystrici na rok 2019 podľa jednotlivých činností.

Article Chovateľská prehliadka ulovenej trofejovej zveri v roku 2019
11. januára

Chovateľská prehliadka ulovenej trofejovej zveri v roku 2019

Obvodná poľovnícka komora a Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Považskej Bystrici vás pozývajú na chovateľskú prehliadku trofejí poľovnej zveri

Article Náhradné kontrolné streľby z guľových zbraní
3. mája

Náhradné kontrolné streľby z guľových zbraní

Dávame do pozornosti všetkým členom OPK Považská Bystrica a Púchov, ktorí vlastnia dlhú guľovú zbraň a posledné kontrolné streľby absolvovali v roku 2014.

Article Chovateľská prehliadka ulovenej trofejovej zveri v roku 2018
20. februára

Chovateľská prehliadka ulovenej trofejovej zveri v roku 2018

Obvodná poľovnícka komora a Regionálna organizácia SPZ so sídlom v Považskej Bystrici vás pozývajú na chovateľskú prehliadku trofejí poľovnej zveri