► Úvod

Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia Stredné Považie, sídlo ul. Podhlinie 1159/15, 017 01 Považská Bystrica, IČO 00418781 je podľa § 32 ods. 1, 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) prostredníctvom Slovenského poľovníckeho zväzu poľovníckou organizáciou podľa § 32 zákona.
 

Posledný článok

Zverejnené: 16. januára

Medikované krmivo – oznámenie

Na základe rozhodnutia predstavenstva OPK Považská Bystrica zo dňa 8.1.2020 Vám touto cestou zasielame informáciu o distribúcii a podaní medikovaného krmiva pre zver.

Article Plán činnosti OPK a RgO SPZ „STREDNÉ POVAŽIE“ 2020
16. januára

Plán činnosti OPK a RgO SPZ „STREDNÉ POVAŽIE“ 2020

Plán činnosti OPK a RgO SPZ „STREDNÉ POVAŽIE“ so sídlom v Považskej Bystrici na rok 2020 podľa jednotlivých činností.

Article Verejný pretek  v poľovníckom štvorboji M 800 2019
28. mája

Verejný pretek v poľovníckom štvorboji M 800 2019

Obvodná poľovnícka komora Považská Bystrica usporiada verejný pretek v poľovníckom štvorboji M 800

Article II. Snem OPK 1019  - Pozvánka
10. mája

II. Snem OPK 1019 - Pozvánka

Predstavenstvo Obvodnej poľovníckej komory v Považskej Bystrici zvoláva II. výročný snem OPK, ktorý sa uskutoční dňa7. júna 2019