► Úvod

Slovenský poľovnícky zväz, Regionálna organizácia Stredné Považie, sídlo ul. Podhlinie 1159/15, 017 01 Považská Bystrica, IČO 00418781 je podľa § 32 ods. 1, 2 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) prostredníctvom Slovenského poľovníckeho zväzu poľovníckou organizáciou podľa § 32 zákona.
 

Posledný článok

Zverejnené: sobota 18. decembra 2021

Nezaradení členovia - pozvánka 2022

Dňa 13.01.2022 zvoláva RgO SPZ Považská Bystrica členov z radov neumiestnených , ktorý majú záujem sa zúčastniť XII. Regionálneho snemu SPZ

Article Plán činnosti OPK a RgO SPZ „STREDNÉ POVAŽIE“ 2022
sobota 18. decembra 2021

Plán činnosti OPK a RgO SPZ „STREDNÉ POVAŽIE“ 2022

Plán činnosti OPK a RgO SPZ „STREDNÉ POVAŽIE“ so sídlom v Považskej Bystrici na rok 2022 podľa jednotlivých činností.

Article Kontrolné streľby 11. a 12.9.2021
nedeľa 18. júla 2021

Kontrolné streľby 11. a 12.9.2021

V dňoch 11. a 12. septembra 2021 usporiada OPK Pov. Bystrica kontrolné streľby z guľových zbraní. Zúčastnia sa ich všetci členovia pozvaných PZ.

Article Verejný pretek v poľovníckom štvorboji G 200
nedeľa 18. júla 2021

Verejný pretek v poľovníckom štvorboji G 200

Obvodná poľovnícka komora Považská Bystrica usporiada verejný pretek v poľovníckom štvorboji G 200