P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Pohár Gustava Kořínka XVII. ročník - polovnicipb.sk

    Aktuálne ste tu!
  • Úvod
  • PortfolioPohár Gustava Kořínka XVII. ročník

Certifikát člena obvodnej hodnotiteľskej komisie

  • Dátum vytvorenia: 04 Október, 2021
  • Popis: Predseda RgO SPZ Ing. Smatana Jozef a predseda OPK so sídlom v Považskej Bystrici Ing. Anton Novosad privítali vyznamenaných členov SPZ ktorí si dňa 23.11.2022 prevzali na Rade Rgo SPZ a konferenci OPK celoslovenské vyznamenania.

Pohár Gustava Kořínka XVII. ročník