P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

Deň poľ. kynológie OPK P.B - polovnicipb.sk

Deň poľ. kynológie OPK P.B