P O L O V N I C I P B

Počkajte prosím

Štúrova 34, Považská Bystrica, 017 01 042 4340028 rgospzpb@polovnicipb.sk

23. mája 2023 Comments Off

Dňa 18.mája 2023 sa uskutočnilo protestné zhromaždenie pred Národnou radou SR v Bratislave za účelom vyjadrenia nesúhlasu s predkladaným poslaneckým návrhom / p. Fecka, Kučeru a Pročka/ novely zákona o poľovníctve.  Protestné zhromaždenie sa začalo o 10,00 hod.

24. apríla 2023 Comments Off

Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s redakciou TV magazínu Halali vyhlásila už po piatykrát od 1.2.-31.12.2023 projekt Čistý revír = čistá príroda. Za štyri roky sa nám spoločne podarilo vyzbierať už

17. februára 2023 Comments Off

KYNOLÓGIA : Deň poľovníckej kynológie                                         07.05.2023 Huntyfish L.RovneFS malých plemien                                                     27.08.2023 Kýčera Lysá p.MPredbežné skúšky farbiarov                                         15.10.2023 Hradište BelušaDuričské skúšky                                                          25.-26.11.2023 Hrebienok ZáriečieSúťaž farbiarov                                                           19.10.-22.10.2023 Htadište Beluša Kontakt na tréningy psov :Nahlasovať sa

18. decembra 2021 Comments Off

Pozvánka pre neumiestnených členov RgO SPZ Považská Bystrica. Dňa 13.01.2022 zvoláva RgO SPZ Považská Bystrica členov z radov neumiestnených , ktorý majú záujem sa zúčastniť XII. Regionálneho snemu SPZ .Podľa usmernenia a Stanov SPZ a v zmysle

18. decembra 2021 Comments Off

KYNOLÓGIA : Deň poľovníckej kynológie                                         07.05.2022 Huntyfish L.RovneFS malých plemien                                                     22.08.2022 Brekov VisolajePredbežné skúšky farbiarov                                         16.10.2022 Stráň DomanižaDuričské skúšky                                                          26.-27.11.2022 Hradisko-Dzienky Kontakt na tréningy psov :Nahlasovať sa priebežne u Mgr. Zatlukala – 0903/476

20. novembra 2020 Comments Off

Vážení kolegovia a kolegyne, ctení poľovnícki priatelia!  Dovoľujeme si Vám v prílohe dať do pozornosti otvorený list prezidenta SPK Ing. Tibora Lebockého, PhD. link na stiahnutie Otvoreného listu prezidenta SPK 

26. októbra 2020 Comments Off

Na základe uznesenia IX. snemu SPK č. 04/2020 zo dňa 27.6.2020 a následného online rokovania  petičného výboru dňa 14.10.2020 z poverenia predsedu petičného výboru Dr. h. c. Prof. MUDr.  Jána Brezu, DrSc., MPH,

22. júla 2020 Comments Off

Vážení členovia OPK a SPZ upozorňujeme Vás , že dňom 01.augusta 2020 sa zmenilo sídlo OPK a RgO SPZ Považská Bystrica na Štúrova 34, 017 01 Považská Bystrica

5. júna 2020 Comments Off

Symbolom stého výročia sa stal "vták roka 2020" Jarabica poľná.Cieľom členov SPK je zachrániť a chrániť poľnohospodársku krajinu, v ktorej sa bude dobre cítiť ako jarabica, tak sokol, včela, ale aj človek.Aj vďaka

3. marca 2020 Comments Off

Vážené kolegyne a kolegovia,tak ako v minulom roku, tak aj tentokrát vyhlasuje Komisia pre poľovníctvo a životné prostredie SPK spolu s TV reláciou Halali, akciu Čistý revír = čistá príroda, ako pokračovanie úspešného

  • 1
  • 2