► Predstavenstvo

Predstavenstvo RGO SPZ

predseda MUDr. Pavol Mičiak 
podpredseda Ing. Tibor Prekop
tajomník Ing. Margita Peťovská
predseda osvetovej komisie Ing. Miroslav Pizúr
predseda poľovníckej komisie Ing. Tibor Prekop
predseda streleckej komisie Ing. Ján Kuric
predseda kynologickej komisie Pavol Mikloš
predseda ekonomickej komisie Ing. Ladislav Ščotka
   
dozorná rada  
predseda DR Ing.Šlesar Ivan
člen DR   Mgr. Martišík Andrej
člen DR Koreník Peter

Predstavenstvo OPK

 
predseda OPK Ščotka Ladislav
podpredseda Ing. Prekop Tibor
predseda discipl. komisie  Kvaššay Viktor
predseda dozornej rady Ing. Smatana Jozef
tajomník OPK Ing. Peťovská Margita
leg.komisia Ing. Beňadik Jaroslav
ekonomická komisia Hrbáček Pavol
kynologická komisia Mgr. Zatlukal Jozef
strelecká komisia Ing. Kuric Ján
poľov.komisia Ing. Chudovský Dušan
osveta Ing.Klučková Renata
Krúžok mladých priateľov poľovníctva Ing.Pizúr Miroslav