► Predstavenstvo

Predstavenstvo RGO SPZ

predseda MUDr. Pavol Mičiak 
podpredseda Ing. Tibor Prekop
tajomník Ing. Margita Peťovská
poľovnícka komisia Ing. Dušan Chudovský
strelecká komisia Ing. Ján Kuric
kynologická komisia Pavol Mikloš
ekonomická komisia Ing. Peter Ščotka
osvetová komisia Ing. Miroslav Pizúr
predseda dozornej rady Ing. Šlesar Ivan
   
   

Predstavenstvo OPK

 
predseda Ing. Anton Novosad
podpredseda Ing. Jozef Smatana
tajomník OPK Ing. Peťovská Margita
discipl. komisia Viktor Kvaššay
poľov.komisia Ing. Dušan Chudovský
strelecká komisia Ing. Ján Kuric
leg.komisia  živ.prostredie Ing. Jaroslav Beňadik
kynologická komisia Mgr. Jozef Zatlukal
ekonomická komisia Pavol Hrbáček
osvetová komisia Ing.Renata Klučková
predseda dozornej rady Ing. Peter Ščotka