► Aktualitysnem RgO SPZ Pov.Bystrica

Aktuality, novinky, články

snem RgO SPZ Pov.Bystrica

29. apríla 2017
Article snem RgO SPZ Pov.Bystrica
Dňa 22.4.2017 sa konal XI. snem RgO SPZ Pov.Bystrica, kde bolo zvolené na 5- ročné volebné obdobie predstavenstvo RgO SPZ

Bližšie informácie o zložení predstavenstva  RgO SPZ nájdete v sekcií Predstavenstvo