► AktualityVýročný snem SPK pre neumiestnených členov

Aktuality, novinky, články

Výročný snem SPK pre neumiestnených členov

21. marca 2019
Article Výročný snem SPK pre neumiestnených členov
Dňa 28.03.2019 zvoláva OPK Považská Bystrica opätovne členov z radov neumiestnených , ktorý majú záujem sa zúčastniť II. výročného snemu SPK
O 15,00 hod. v zasadačke Dom poľovníkov Považská Bystrica.

Podľa § 18 ods. 5 Stanov SPK a v zmysle organizačného zabezpečenia výročných konferencií a rokovacieho poriadku výročných konferencií sa ako delegáti zúčastňujú zástupcovia všetkých právnických osôb združených v OPK, fyzické osoby - členovia SPK s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK, ako aj delegáti poľovníckej organizácie, ktorí nie sú užívateľmi poľovného revíru a členovia predstavenstva OPK, predseda DR OPK a predseda DK OPK.

Bližšie informácie nájdete v priloženej pozvánke