► AktualityVerejný pretek v poľovníckom štvorboji M 800 2019

Aktuality, novinky, články

Verejný pretek v poľovníckom štvorboji M 800 2019

Zverejnené: utorok 28. mája 2019
Article Verejný pretek  v poľovníckom štvorboji M 800 2019

Pretek sa uskutoční 23.6.2019 (nedeľa) na strelnici v  Domaniži
 
Organizačný výbor:
 
Riaditeľ preteku:        Ing. Ján Kuric
Rozhodcovia:             Ľubomír Bottka – hlavný rozhodca
                                    Ivan Barančík
                                    Michal Mičiak
Zdravotná služba:       MUDr. Pavol Mičiak
 
Časový harmonogram:  7,30 – 8,30 hod.    – prezentácia
                                         8,30 hod               – otvorenie preteku a žrebovanie poradia   
                                   
Vklady:          Štartovná položka:  15,- Euro
                       
Ceny:              5 vecných cien pre jednotlivcov
              
Terče a podmienky streľby:

Líška redukovaná – 2x10 výstrelov, malorážka, vzdialenosť 50m, optické mieridlá, poloha
v leže bez opory.
Srnec redukovaný – 2x10 výstrelov, malorážka, vzdialenosť 50m, optické mieridlá, poloha
v stoji s oporou o pevne postavenú tyč.
Kamzík redukovaný – 2x10 výstrelov, malorážka, vzdialenosť 50m, optické mieridlá, poloha
v stoji s oporou o voľne postavenú tyč, alebo bez opory.
Diviak redukovaný 2x10 výstrelov, malorážka 50m, optické mieridlá, poloha v stoji bez
opory.

Všeobecné ustanovenia:
Pretek sa uskutoční podľa platného streleckého poriadku.
Organizátor preteku si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v organizácii preteku po dohode
s hlavným rozhodcom.
Občerstvenie bude zabezpečené priamo na strelnici.

Bližšie informácie v priloženonom dokumente v sekcií dokumenty na stiahnutie.