► AktualityUsmernenie – I. výročný snem OPK.

Aktuality, novinky, články

Usmernenie – I. výročný snem OPK.

Zverejnené: štvrtok 14. augusta 2014
Article Usmernenie – I. výročný snem OPK.
Prezídium SPK v zmysle § 11 odst. 3 Stanov SPK zvoláva I. výročný snem SPK, ktorý sa uskutoční dňa 06.12.2014 v Nitre. Na základe toho sa musia uskutočniť do 30.10.2014 výročné konferencie OPK, Z tohto dôvodu Predstavenstvo OPK vydáva nasledovné organizačné pokyny na zabezpečenie všetkých právnických osôb združených v Obvodnej poľovníckej komore Považská Bystrica vrátane kľúča pre voľbu delegátov na výročnú konferenciu. Volebný kľúč musí umožniť zastúpenie každej právnickej osoby združenej v OPK, Lesom SR, Pribina a PO Diana s trvalým pobytom v územnej pôsobnosti OPK. 

Bližšie informácie nájdete v dokumentoch na stiahnutie.