► AktualityNezaradení členovia - pozvánka 2022

Aktuality, novinky, články

Nezaradení členovia - pozvánka 2022

Zverejnené: sobota 18. decembra 2021
Article Nezaradení členovia - pozvánka 2022
Pozvánka pre neumiestnených členov RgO SPZ Považská Bystrica. 

Dňa 13.01.2022 zvoláva RgO SPZ Považská Bystrica členov z radov neumiestnených , ktorý majú záujem sa zúčastniť XII. Regionálneho snemu SPZ .

Podľa usmernenia a Stanov SPZ a v zmysle organizačného 
zabezpečenia výročného snemu a rokovacieho poriadku XII. Snemu 
SPZ sa ako delegáti zúčastňujú PZ, PO, a PS , neumiestnení členovia 
SPZ so sídlom v územnej pôsobnosti RgO SPZ Považská Bystrica a 
členovia predstavenstva RgO SPZ, predseda DR SPZ so sídlom 
v Považskej Bystrici. 

Celý dokument si môžete stiahnúť z dokumentov na stiahnutie