► AktualityOdovzdanie medaile „za vernosť SPZ „ – členovia v SPZ 50 rokov a viac

Aktuality, novinky, články

Odovzdanie medaile „za vernosť SPZ „ – členovia v SPZ 50 rokov a viac

Zverejnené: piatok 16. februára 2018
Article Odovzdanie medaile „za vernosť SPZ „ – členovia v SPZ 50 rokov a viac
Vážení jubilanti, vážení prítomní,

dovoľte mi, aby som vás v mene  Regionálnej organizácii SPZ „Stredné Považie“ so sídlom v Považskej Bystrici čo najsrdečnejšie privítal na stretnutí členov RgO SPZ, ktorí sú našimi členmi SPZ a majú viac ako 50 ročné nepretržité členstvo v poľovníckej organizácii . Všetkým pozvaným bude udelená pamätná medaila „ ZA VERNOSŤ. Radi využívame túto príležitosť na to, aby sme vám prejavili úctu a vďaku za váš plodný život a tvorivú prácu v Slovenskom poľovníckom zväze. Pohľad na vaše tváre, pracovité ruky a striebrom sfarbené vlasy nám dáva obraz plodne a statočne prežitého života.

  Vaša čestnosť, obetavosť, skromnosť a neúnavná snaha pomôcť vždy a každému, to je čistý prameň, z ktorého stále môžeme a chceme čerpať, lebo z neho získavame silu pre našu budúcnosť.


Starší poľovníci sú nám potrební ako vzor, lebo vo svojom živote skúsili naozaj veľa. Keď teraz  oddychujú, majú na to právo, lebo tu po sebe nechali dielo, ktorému zasvätili život, jeho najplodnejšie roky.
 My si Vás vážime, lebo si uvedomujeme, ako ste svojím dielom prispeli k výchove mladého pokolenia Slovenského poľovníckeho zväzu. Vy iste veríte, že táto generácia bude pracovať tak, ako sa to naučila od svojich otcov či strýkov, teda od Vás. Vy ste im vštepovali  do sŕdc lásku k človeku, k prírode, zveri,  a preto  sa treba nádejať, že aj oni svojich potomkov povedú k takémuto cieľu.
 
Fotogalériu k tejto peknej udalosti nájdete v našej Fotogalérii.